Üst üste yanlış seçimler yapmaya başladıysak

Yanlış ile doğru arasında karar almak kolaydır. Günümüz dünyasının en önemli sorunu; iki doğru arasında, en doğrunun seçilmesidir. Yanlış seçimler, tercihlere ve değişen koşullara bağlı olarak ortaya çıkarlar. Mevcut verilere, varsayımlara ve geleceğe illişkin öngörümlere dayandıkları için, risk içerirler. Kararlaştırıldığında öngörülen koşullardaki değişimler; seçimin sonuçlarını olumsuzlaştır ama seçimin yanlış olduğu sonucunu çıkarmaz. Oysa, alınan kararın dayandığı varsayımlar ve geleceğe ilişkin öngörümlerin değiştiğinin farkına varmamak veya varıldığında kararı gözden geçirmek, adapte etmek ve düzeltici hamleler yapmamak, yanlış seçim’dir. En önemli yanlış seçim, nasıl karar alındığını unutmak ve kararın alınmasına ilişkin dinamiklerin gelişimini izlemeden, sonuçlarını beklemektir.

Her karar, üç temel kritere dayalı olarak değerlendirilir ve tanımlanır.

1- Seçimin olumlu sonuçlarına ilişkin beklenen ödül

2- Seçimin olumsuz sonuçlarına ilişkin kabul edilen risk

3- Seçimin sonuçlarının değerlendirileceği zaman dilimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir