Kendinizi eşinize bağımlı kılmayın. Mutluluğunuzu kendi elinize alın!

Hiç kimse dünyaya kasten kötü insan olarak gelmez! Küçük, büyük yoksunluklar ve incinmişlikler yaşanmıştır.

Dürtüsel Çocuklar

Dürtüsellik “sonunu düşünmeden eyleme geçme” olarak tanımlanır. Bu çocuklar sabırsızdırlar, sıralarını beklemekte güçlük çekerler. Disipline uymaz, kuralları uygulamaz, kurallara ve otoriteye karşı gelirler. Kendi kafalarına göre hareket etmeyi yeğlerler. Kendileri ve çevresindekiler için zararlı olabilecek fevri hareketleri ve sınırları sürekli aşma çabaları davranış sorunlarının ilk habercisidir.

Depresyon Nedir?

Depresyon, sürekli bir mutsuzluk ve ilgili kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur.  Ayrıca majör depresif bozukluk veya klinik depresyon adı da verilir. Depresyon hissetme, düşünme ve davranma şekillerinizi etkiler ve çok çeşitli duygusal ve fiziksel sorunlara yol açabilir. Depresyondayken normal günlük faaliyetlerinizi yaparken sorun yaşayabilir ve bazen hayatın yaşamaya değer olmadığını hissedebilirsiniz.

PANİK ATAK Nedir?

Panik Atak; korku, endişe ve huzursuzluk belirtilerinin aniden başlayıp, rahatsızlığın 10 dakika içinde en üst düzeye ulaştığı, 13 adet vücutsal ve düşüncesel belirtiden en az 4’ünün yaşandığı bir anksiyete (kaygı) nöbetidir.

 Bu 13 belirti şunlardır;

Çift ilişkilerinde anlaşmazlık halinde ne yapmalı?

En iyi ilişkilerde bile kavga vardır ve bu, hiç de kötüye işaret değildir. Tam tersine: Asla kavga etmeyen çiftlerde tutku ve yakınlık olup olmadığı sorusu sorulur. Burada önemli olan iyi bir kavga kültürü geliştirmektir. Bunu yaparken birkaç kural bize yardımcı olabilir:

Çocuğum geç mi konuşuyor?

8-36 ay arasında olup, anlamada problemi olmayan fakat konuşmayan ya da yaşından beklenilenden az konuşan çocuklar geç konuşan çocuklardır. Bu çocuklar oyun becerilerinde, motor becerilerde, düşünme gibi diğer alanlarda akranları ile ayni gelişimi gösterirler. Çocukların hangi ayda ne kadar kelime çıkarması gerektiğini aşağıdaki tabloya bakarak anlayabilirsiniz:

Kızımla Anlaşamıyorum!

Ergenliği kız çocukları açısında değerlendirecek olursak, onların gözünde ergenlik bizim gördüğümüzden daha farklı. Bir taraftan hızlı bir şekilde büyüyüp genç kız olmak isteyen ergen diğer taraftan da hem yaşadığı hızlı değişimle başa çıkmaya çalışmakta hem de çocukluğunu da bırakmak istememektedir. Bu dönemde ergen genç kız vücudundaki hızlı değişikliklere ayak uydurmaya çalışmakta, yaşadığı hızlı duygusal değişikliklerle başa çıkmaya çalışmaktadır.

İnatlaşan çocukla başa çıkmanın yolu

Acıkmıştır ama evdeki yemeği yememekte direnir, hamburger ister, hamburgerciye gidersiniz, ben bundan istememiştim ötekinden al diye tutturur, öteki menüden alırsınız başka bir bahane bulur. Birinizden biri yenik düşene kadar bu sürtüşme devam eder.